تماس با ما

   آدرس: بوشهر، خیابان امام خمینی، شعبه یک تامین اجتماعی
         کانون کارگران بازنشسته شهرستان بوشهر

   کد پستی :    7515683795

   شماره تلفن :    33320664-077

   شماره واتساپ :    09307468819