کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی بوشهر
ورود به سامانه

توجه :

نام کاربری بصورت پیش فرض شماره ملی بدون کارکترهای غیر عددی و کلمه عبور شماره مستمری شما می باشد.

در صورتی که کلمه عبور خود را تغییر داده اید و آنرا فراموش کرده اید از قسمت فراموشی کلمه عبور جهت دریافت کلمه عبور استفاده نمایید.