اطلاعات و مدارک جهت دریافت وام

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

شرایط دریافت وام قرض الحسنه از طریق بانک رفاه کارگران و همکاری سازمان و کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی:


 1. سن متقاضی وام نباید بیشتر از 76 سال باشد.
 2. متقاصی باید به کانون درخواست وام داده باشد.
 3. متقاضی نباید در 3 الی 4 سال گذشته از خدمات مشابه دریافت وام قرض الحسنه استفاده کرده باشد.
 4. متقاضی نباید چک برگشتی در سیستم بانکی کشور داشته باشد.
 5. متقاضی نباید دارای اقساط یا بدهی معوق در هر یک از بانکهای کشور داشته باشد.
 6. متقاضی نباید ضمانت وام گیرنده ای باشد که اقساط یا بدهی معوق داشته باشد.
 7. متقاضی باید حقوق بگیر بانک رفاه کارگران باشد .
 8. شماره تلفن همراه متقاضی باید بنام خودش باشد حتی شماره تلفن های انتقالی نیز قابل ثبت نمی باشد.
 9. افراد بالای 76 سال نیز طبق سهمیه استانی با معرفی ضامن می تواند بصورت حضوری در بانکهای رفاه کارگران با معرفی نامه از کانون از تسهیلات قرض الحسنه استفاده نمایند.
 10. با توجه به غیر حضوری بودن اعطاء وام قرض الحسنه کلیه مراحل از طریق پیامک بر شماره تلفن بنام متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.
 11. توجه داشته باشند هر ساله با توجه به تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران استان سهمیه وام اختصاص داده می شود. همه متقاضیان در یک سال نمی تواننند از تسهیلات استفاده نمایند.
 12. از مراجعه به کانون یا بانکهای رفاه کارگران و همچنین سازمان تأمین اجتماعی جداً خودداری نموده و از طریق غیر حضوری